αμμοβολή, αμοοβολές

Αμμοβολή (Sandblasting) είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την πράξη της προώθησης πολύ μικρών κόκκων άμμου με υψηλή ταχύτητα για να καθαρίσουμε ή να χαράξουμε μια επιφάνεια. Λόγω των κινδύνων εισπνοής σκόνης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας χωρίς ειδικό εξοπλισμό και απαραίτητη τεχνογνωσία, η αμμοβολή ελέγχεται προσεκτικά κ, χρησιμοποιώντας μια εναλλακτική παροχή αέρα, προστατευτικά ενδύματα και σωστό αερισμό.