ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΟΞΕΥΤΙΚΗ

ΓΚΑΝΑΪΤ | ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ |ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ | ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ


Η Γενική Εκτοξευτική αποτελεί μια σύγχρονη και δυναμική Τεχνική Εταιρεία στον χώρο ενισχύσεων και επισκευών κάθε είδους κτηριακών εγκαταστάσεων, η οποία ιδρύθηκε το 1996 από τον Πανουτσακόπουλο Ιωάννη. Εν συνεχεία και εν έτη 2009 τη διοίκηση της εταιρείας ανέλαβε ο Σπήλιος Πανουτσακόπουλος. Από το 2009 μέχρι και σήμερα έχει υλοποιήσει μια μεγάλη διεύρυνση του πελατολογίου της με νέους πελάτες . Η Γενική Εκτοξευτική διαθέτει σημαντική εμπειρία σε ευρύ φάσμα τεχνικών έργων, με ειδίκευση στα κτιριακά έργα, κτίρια εμπορικής χρήσης όπως καταστήματα, τράπεζες, αποθήκες κ.α., σε βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια. Η εταιρεία στελεχώνεται από άρτια εξειδικευμένο προσωπικό, όλων των ειδικοτήτων και σε συνδυασμό με τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία..

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


·         Ενισχύσεις – επισκευές φέροντος οργανισμού
·         Αδιατάρακτη κοπή
·         Μη καταστροφικοί έλεγχοι αντοχής σκυροδέματος
·         Ανίχνευση σιδηροπλισμών
·         Γεωμετρική αποτύπωση φέροντος οργανισμού
·         Στατικές μελέτες ενισχύσεων
·         Αντιδιαβρωτική προστασία σιδηροπλισμού / σκυροδέματος
·         Τοπική αποκατάσταση με ρητινοειδή κονιάματα τσιμεντοειδούς βάσης
·         Gunite (dry mix / wet mix / semi-dry mix) Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα
·         Μανδύες Έγχυτου Σκυροδέματος
·         Μεταλλικά Ελάσματα (Λεπίδες L’ Hermitte)
·         Βαριές Μεταλλικές Διατομές
·         Ρητινενέσεις
·         FRPs (Ινοπλισμένα Πολυμερή) / Ανθρακοϋφάσματα, Ανθρακοελάσματα, Υαλοϋφάσματα
·         Ειδικές μονώσεις – στεγανώσεις
·         Αμμοβολή οξειδωμένου σιδηροπλισμού – διαβρωμένου σκυροδέματος
·         Τσιμεντενέσεις (απλές / ρητινικές / ινοπλισμένες)

Καλέστε μας