ΓΚΑΝΑΪΤ – GUNITE

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (gunite ή shotcrete ή sprayed concrete) είναι σκυρόδεμα υψηλής αντοχής που εφαρμόζεται με εκτόξευση με υψηλή πίεση.

Read more
ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ | ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΙΣ

Οι Ρητινενέσεις είναι μία τεχνική επισκευής, η οποία εφαρμόζεται για την αποκατάσταση των ρωγμών του οπλισμένου σκυροδέματος.

Read more
ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ (FRP)

Κύρια εφαρμογή τους είναι η ενίσχυση υποστυλωμάτων, πλακών και δοκών, καθώς αυξάνουν την καμπτική και διατμητική αντοχή των φέροντων στοιχείων.

Read more
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

Τα υλικά της αντιοξειδωτικής προστασίας καθώς και τα κονιάματα έχουν ιδιαίτερα βελτιωμένα μηχανικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές

Read more
ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ

Ευκολία σε αρχιτεκτονικές διαρρυθμίσεις – ανακαινίσεις, αλλαγές όψεων, μετατροπές, διορθώσεις κακοτεχνιών, εξυπηρέτηση στατικών επεμβάσεων, διευκόλυνση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Read more
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ

Στην εταιρία μας ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΟΞΕΥΤΙΚΗ στην Πάτρα Αναλαμβάνουμε αντιστηρίξεις πρανών.

Read more